Nyrstar Høyanger – pionér innan høgtemperatur plasmaovn-teknologi

Nyrstar er eit internasjonalt selskap som har gruvedrift, smelteverk og anna verksemd i Europa, Amerika og Australia. Vi sysselset over 4.000 menneske.

Anlegget i Høyanger i Sogn og Fjordane er ein viktig bidragsytar til Nyrstar sitt segment innan metallprosessering, og tilfører teknologi som forbetrar produkta i Nyrstar-gruppa. Metallprosesseringa i Nyrstar vert utført ved seks smelteverk, som samla leverer meir enn 1,1 millionar tonn sink og 235.000 tonn bly.

Nyrstar Høyanger sysselset i dag rundt 35 personar, og brukar den reinaste og mest effektive teknologien som er tilgjengeleg for resirkulering av biprodukt frå primær sinkindustrien.

Norsk presentasjonsvideo      English presentation video

Postadresse

Nyrstar Høyanger
Postboks 91
6991 Høyanger
Norway

Besøksadresse

Nyrstar Høyanger
Leira Næringspark
6993 Høyanger

Google maps

Kontakt

Telefon +47 40 21 55 60

E-post

Konsern Konsernet si nettside

Acting Plant Manager

Tommy Ølmheim

Telefon: +47 46 94 05 66

Mail:

Operational manager

Ørjan Aardal

Telefon: +47 975 99 260

Mail:

HR Manager

May Britt Torsnes

Telefon: +47 40 21 55 60

Mail:

Asset Manager

Arjun Krishnan

Telefon: +47 48 20 97 85

Mail:

Technologist

Espen Vallestad

Telefon: +47 90 14 49 16

Mail:

Vi nyttar ikkje cookies på denne sida