Våre verdiar – The Nyrstar Way

The Nyrstar Way består av sju verdielement. Dette er måten vi gjer forretninger på. Dei sju trinna underbygger det vi står for og rettleier oss i handlingane våre. Vi oppfordrar alle i selskapet å forstå, omfamne og gjennomføre denne åtferda, fordi det vil hjelpe oss å måla og målsettingane våre.

Vi går derfor langt for å sikre at alle tilsette forstår og set pris på verknaden av kvart av desse elementa, og brukar dei til sitt daglege arbeid:

verdiar

Kontaktinformasjon

Nyrstar Høyanger
Postboks 91
6991 Høyanger
Norway

nyrstar.hoyanger@nyrstar.com

Tlf.: + 47 57 71 50 17

Besøksadresse

Nyrstar Høyanger
Leira Næringspark
6993 Høyanger

Org.nr. 984 333 102