Om Nyrstar Høyanger

Nyrstar Høyanger er ein pionér i høgtemperatur plasmaovn-teknologi.

Nyrstar er eit internasjonalt selskap og har gruvedrift, smelteverk og anna verksemd i Europa, Amerika og Australia. Vi sysselset over 7.000 menneske.

Anlegget i Høyanger i Sogn og Fjordane er ein viktig bidragsytar til Nyrstar sitt segment innan metallprosessering, og tilfører teknologi som forbetrar produkta i Nyrstar-gruppa. Metallprosesseringa i Nyrstar vert utført ved seks smelteverk, som samla leverer meir enn 1,1 millionar tonn sink og 235.000 tonn bly.

Nyrstar Høyanger sysselset i dag rundt 30 personar, og brukar den reinaste og mest effektive teknologien som er tilgjengeleg for resirkulering av biprodukt frå primær sinkindustrien.

Meir info:

Kontaktinformasjon

Nyrstar Høyanger
Postboks 91
6991 Høyanger
Norway

nyrstar.hoyanger@nyrstar.com

Tlf.: + 47 57 71 50 17

Besøksadresse

Nyrstar Høyanger
Leira Næringspark
6993 Høyanger

Org.nr. 984 333 102